Timebestilling Kundeinnlogging
1 timebestilling = 1 pass
Skal du bestille tid til flere personer, kan du bestille i flere omganger, eller velge et annet passprodukt i tillegg på samme bestillingen.

Velg tjeneste

Trinn 1

Pass barn 0-2 år

 
270,00

Passøkeren må selv møte opp på passkontoret. Dette gjelder også spedbarn. Tidligere pass skal leveres inn når det søkes om nytt pass. Ta med søkerens fødselsnummer, eventuelt fødselsattest.

Den som møter sammen med passøkeren, skal vise gyldig legitimasjon. Den andre foresatte skal levere et signert, originalt samtykke (fullmakt) til passøknaden. Fullmakt bortfaller dersom man har eneansvar.Du må ha med deg gyldig legitimasjon, eller kopi av legitimasjonen attestert av en offentlig etat, fra den andre foresatte.

Ta med et passbilde til barn under tre år. Bilder av svært små barn blir vurdert etter skjønn.

Pass barn 3-15

 
270,00

Passøkeren må selv møte opp på passkontoret. Tidligere pass skal leveres inn når det søkes om nytt pass.

Den som møter sammen med passøkeren, skal vise gyldig legitimasjon.Den andre foresatte skal levere et signert, originalt samtykke (fullmakt) til passøknaden. Fullmakt bortfaller dersom man har eneansvar.Du må ha med deg gyldig legitimasjon, eller kopi av legitimasjonen attestert av en offentlig etat, fra den andre foresatte.

Pass 16-17 år

 
450,00

Passøkeren må selv møte opp på passkontoret. Tidligere pass skal leveres inn når det søkes om nytt pass.

Den som møter sammen med passøkeren, skal vise gyldig legitimasjon. Den andre foresatte skal levere et signert, originalt samtykke (fullmakt) til passøknaden. Fullmakt bortfaller dersom man har eneansvar.Du må ha med deg gyldig legitimasjon, eller kopi av legitimasjonen attestert av en offentlig etat, fra den andre foresatte.

Passbestilling 18+

 
450,00

Norsk fødselsnummer, gyldig legitimasjon, som pass, førerkort, bankkort med bilde. Tidligere pass skal leveres inn når du søker om nytt pass.

Passmyndigheten tar bilde til passet.

Ta med vedtak og dokumentasjon fra UDI dersom du har blitt norsk statsborger og søker pass for første gang.

Oppholdskort

 

Krav til å få oppholdskort:
Du må ha gyldig oppholdstillatelse. Ta med vedtaksbrev fra UDI, og eventuelt gammelt oppholdskort.
Har du permanent oppholdstillatelse må gammelt kort være gyldig ved bestilling av nytt.

Gebyr ved bestilling av oppholdskort:
Hvis oppholdskortet er mistet eller utløpt, må du logge inn på udi.no sine sider og betale et gebyr FØR du kommer for å bestille nytt kort.

Reisebevis

 

Reisebevis:
Barn under 3 år bør ha med passfoto.
Gammelt reisebevis skal leveres inn ved bestilling av nytt.

Husk å ta med vedtaksbrev fra UDI.

Velg medarbeider

Trinn

Velg tidspunkt

Trinn

Legg inn kontaktopplysninger

Trinn

Bekreft avtale

Trinn

Nettbooking systemet er levert av